KOBIZO UG (limited liability)
Gustav-Schiefer-Str. 64
80995 Munich
Germany

Điện thoại:
+491736818691

E-Mail: info@kobizo.de

Tax ID Number: DE 338 784 380

Commercial register: HRB 261756, Munich Local Court

Managing director: Thi Hong Tuyet Pham

Platform of the EU Commission for online dispute resolution: https://ec.europa.eu/odr

We are neither obliged nor willing to participate in a dispute resolution procedure before a consumer arbitration board.

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có thể có trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi cho rằng bạn sẽ hài lòng với nó.

Xem thêm